Adventures in consumer psychology

Faculty: Science and Engineering
School: Psychology
Course: MSc Consumer Psychology
Category: Psychology

25 November 2019

Consumer Psychology student Dominika

Polish student Dominika blogs about studying consumer psychology at ARU, and her experience of living in Cambridge.

Hi! My name is Dominika Kalinowska and I am studying MSc Consumer Psychology Master at Anglia Ruskin University.

What brought me to ARU?

Mainly, surroundings, wonderful city, well-equipped university, huge laboratories and places to work. In second place was the opportunity to work and study in a place that gives a lot of opportunities for the future and a ticket for better education and experience. Cambridge is a student town, famous for many cafes, restaurants and amazing recreational areas.

Why did I choose consumer psychology?

Because thanks to this you get to know yourself, you get to know others and the reality around you. Because thanks to this you can see things you didn't see before. Because you want to help others. Because you know that psychology is the basis for all scientific subjects (business, recruitment, art, tourism, journalism, medicine, marketing ...). By the way, you learn the techniques of influence, persuasion, marketing, as well as open your eyes to taboos and real-life topics (e.g. gender in advertising, LGBT, sustainability, global warming, social influence and persuasion techniques).

Consumer psychology gives you the opportunity to work in marketing, HR, public relations, recruitment and more!

An individual education system will help you absorb the material much faster. A practical approach to the direction will give you tools that will let you know what to do. Remembering theory and definition is a thing of the past! Studies give you PRACTICAL education, not just a 'paper' for graduation. You can really learn something with them!
If you have any questions about the school or the course, find me on Instagram: madame_dominika

We'll talk : )
Hej! Nazywam się Dominika Kalinowska i studiuję MSc Consumer Psychology Master na Anglia Ruskin University.

Co mnie sprowadziło do ARU?

Głownie, otoczenie, cudowne miasto, świetnie wyposarzony uniwersytet, ogromne labolatoria i miejsca do pracy. Na drugim miejscu była możliwość pracowania i studiowania w miejscu, które daje ogrom możliwości na przyszłość i bilet na lepsze wykształcenie i doświadczenie. Cambridge to miasteczko studenckie, słynne z wielu kafejek, restauracji i niesamowitych terenów rekreacyjnych.

Dlaczego wybrałam consumer psychology?

Ponieważ dzięki temu poznajesz siebie, poznajesz innych i rzeczywistość dookoła Ciebie. Ponieważ dzięki temu widzisz rzeczy, których wczesniej nie dostrzegałeś. Ponieważ chcesz pomagać innym. Ponieważ wiesz, że psychologia jest bazą do wszystkich przedmiotów naukowych (biznesu, rekrutacji, sztuki, turystyki, dziennikarstwa, medycyny, marketingu...). Przy okazji uczysz się technik wpływu, przekonywania, marketingu, jak i również otwierasz oczy na tematy tabu i tematy z życia wzięte (np. gender in advertising, LGBT, sustainability, global warming, social influence and persuasion techniques).

Consumer psychology daje możliwość pracy w marketingu, HR, public relations, rekrutacji i wielu innych!

Indywidualny system edukacyjny pomoże Ci w przyswajaniu materiału o wiele szybciej. Praktyczne podejscie do kierunku da Ci narzędzia, dzięki którym będziesz wiedział co robić. Zapamiętywanie teorii i definicji to przeszłość! Studia dają Ci PRAKTYCZNE wykształcenie, a nie tylko „papierek” skończenia. Z nimi na prawdę możesz czegoś się nauczyć!

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie szkoły lub kierunku, znajdź mnie na Instagramie: madame_dominika

Pogadamy : )

Disclaimer

The views expressed here are those of the individual and do not necessarily represent the views of Anglia Ruskin University. If you've got any concerns please contact us.